BDS-Oproep

DE PALESTIJNSE CIVIELE MAATSCHAPPIJ ROEPT OP TOT BOYCOT, DESINVESTERING EN SANCTIES TEGEN ISRAËL TOTDAT HET LAND HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS RESPECTEERT

9 JULI 2005

Een jaar na het historisch advies van het Internationaal Gerechtshof, dat van oordeel was dat de muur die Israël gebouwd heeft op Palestijnse grond onwettelijk is, gaat Israël door met de bouw van deze koloniale muur zonder zich iets aan te trekken van  de beslissing van het Gerechtshof.

Achtendertig jaar na Israëls bezetting van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever (met inbegrip van Oost-Jeruzalem), de Gazastrook en de Golan hoogvlakte in Syrië, blijft Israël kolonies bouwen. Het heeft eenzijdig Oost-Jeruzalem en de Golan hoogvlakte bezet en geannexeerd en annexeert nu de facto grote delen van de Westelijke Jordaanoever door de bouw van de muur. Israël bereidt ook de uitbreiding voor van kolonies op de Westelijke Jordaanoever na de geplande terugtrekking uit de Gazastrook.

Zevenenvijftig jaar na de oprichting van de staat Israël, grotendeels op grond die etnisch gezuiverd was van zijn Palestijnse eigenaars, zijn de  meeste Palestijnen vluchteling en de meesten zijn statenloos. Bovendien blijft het Israëlische systeem van structurele discriminatie van de Arabisch-Palestijnse inwoners intact.

 

In het licht van Israëls voortdurende overtredingen van het internationaal recht, en

gezien sinds 1948 in honderden VN-resoluties de koloniale en discriminerende praktijken van Israël zijn veroordeeld en is opgeroepen voor onmiddellijke, adequate en effectieve remedies, en

 

gezien tot op heden alle vormen van internationale tussenkomst en vredesonderhandelingen gefaald hebben om Israël te overtuigen of te dwingen het internationaal recht na te leven, fundamentele mensenrechten te respecteren en de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk te stoppen, en

 

in het  licht van het feit dat mensen met een geweten in de internationale gemeenschap de historische, morele verantwoordelijkheid hebben genomen om te strijden tegen onrecht, zoals bijvoorbeeld de strijd om de Apartheid in Zuid-Afrika af te schaffen door verschillende vormen van boycot, desinvestering en sancties;

 

Geïnspireerd door de strijd van de Zuid-Afrikanen tegen Apartheid en in de geest van internationale solidariteit, morele standvastigheid en verzet tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking

 

roepen wij, vertegenwoordigers van de Palestijnse civiele maatschappij , internationale civiele organisaties en mensen met een geweten van over heel de wereld op om brede boycots te organiseren en desinvesteringsinitiatieven te nemen tegen Israël gelijkaardig aan deze die gebruikt werden tegen Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid. Wij roepen jullie op jullie overheid onder druk te zetten om embargo's en sancties op te leggen aan Israël. We roepen ook bewuste Israëlische burgers op deze oproep te ondersteunen in het belang van rechtvaardigheid en waarachtige vrede.

Deze geweldloze strafmaatregelen moeten behouden blijven tot Israël voldoet aan zijn verplichting om het onvervreemdbare Palestijnse recht op zelfbeschikking te erkennen en volledig voldoet aan de voorschriften van het internationaal recht door:

1. een eind te maken aan de bezetting en de kolonisering van alle Arabisch land en de muur af te breken;

2. het fundamentele recht op volledige gelijkheid te erkennen van de Arabisch-Palestijnse inwoners van Israël;

3. de rechten van de Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en eigendommen terug te keren te respecteren, te beschermen en te promoten, zoals voorzien in VN resolutie 194. 

Onderschrijven

Onderschrijven

Zonder http://