Militair embargo tegen Israël

In het licht van de ernstige en herhaalde schendingen van het internationaal recht door Israël is het hoognodig dat de wetgevende en uitvoerende instanties van ons land een wapenembargo instellen tegen Israël. Dit embargo moet van kracht blijven totdat Israël zijn internationale verplichtingen naleeft, door de bezetting en de kolonisering te beëindigen, de Muur af te breken, de grondrechten van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israël naar volledige gelijkheid te erkennen, en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen zoals erkend in resolutie 194 van de VN te respecteren.

Een dergelijk embargo houdt de stopzetting in van:

• Wapenexport van België naar Israël;

• Import van Israëlische wapens in België;

• Transit van Israëlische wapens op Belgisch grondgebied;

• Wetenschappelijke samenwerking - zowel bilateraal als in het kader van Europese

onderzoeksprogramma’s - met de Israëlische wapenindustrie;

• Alle onderzoeksprogramma’s tussen Belgische en Israëlische universiteiten die een militaire

en/of veiligheidstoepassing kunnen hebben;

• Deelname van Belgische bedrijven in het kapitaal van Israëlische ondernemingen die tot de wapenindustrie, de defensie-industrie en/of de veiligheidsindustrie behoren;

• Deelname van Israëlische bedrijven die tot de wapenindustrie, de defensie-industrie en/of de veiligheidsindustrie behoren in het kapitaal van Belgische ondernemingen.


Een militair embargo tegen Israël kan slechts effectief zijn als er sprake is van gezamenlijke actie op het Europese niveau. De maatregelen genomen door de Belgische overheden moeten daarom versterkt worden door een verordening van de Raad van de Europese Unie die het embargo formeel instelt voor het gehele grondgebied van de Unie.

 

  • teken zelf de online petitie en verspreid ze
  • druk de papieren petitie (VL/BXL) af en stuur ze naar ons op: Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel
  • Met uw organisatie, ondertekene de plateform om de campagne team te verenigen

 

Nieuwsbrief

Abonneren op onze nieuwsbrief Abonnez-vous à notre newsletter

In de Kijker

Association Belgo-Palestinienne
L’ABP est une asbl de droit belge fondée en 1975 afin de défendre et promouvoir les droits inaliénables du peuple palestinien à son territoire et à son État, droits expressément reconnus par l’...